Kadra

Kadra instruktorska pracująca z drużynami oraz na obozach i zimowiskach Nieprzetartego Szlaku w latach:

Katarzyna Brożek 1976 – 2010

Daniel Brożek 1976 – 2010

Janina Zdrojewska 1976 – 1997

Małgorzata Augustynowicz 1985 – 2006

Jacek Błeszyński 1986 – 1990

Jan Chruściński 1980 – 1997

Maria i Mirosław Dądalscy 1988 – 1998

Anna Domańska 1992 – 2004

Ewa Duda – Gottwald 1989 – 2000

Andrzej Gottwald 1988 – 2000

Anna Gużyńska 2000 – 2006

Marzena Kossewska 1991 – 2000

oraz
Kadra instruktorska pracująca z drużynami oraz na obozach i zimowiskach

Elżbieta Krawańska 1986 – 2003

Jolanta Krezymon 1992 – 1995

Joanna Majrowska 1993 – 2003

Jerzy Neumann 1996 – 2003

Teresa Pliszka 1986 – 2002

Ryszard Plaskiewicz 1992 – 1998

Barbara i Stanisław Różyccy 1985 – 2002

Iwona Wawrzyniak 1993 – 2004

Wanda Zielińska 1992 – 2004

Arkadiusz Zdrojewski 1985 – 1997

Reklamy